top of page
Search

Kādus jautājumus skatām un risinām konsultācijās?

Akaši hroniku konsultācijas


Skatāmo/risināmo jautājumu loks ir ļoti plašs:


* Ieskats dvēseles struktūrā (savā, partnera vai bērnu)- vadošās enerģijas, šīs dzīves mācība, izcelsme, apziņas vibrācija, neatstrādātā karma.


* Cik ļoti šobrīd ej saskaņā ar savu dvēseli, viņas izvēlēto ceļu. Vai un kādi šobrīd ir šķēršļi šajā ceļā.


* Attiecību jautājumi (ar partneri, bērniem, kolēģiem u.c.).

* Dažādu konkrētu aktuālo jautājumu (piem., darba vai dzīves vietas maiņa) apskate, lai vairotu izpratni par notiekošo un ticību sev. Arī situācijās, kad nezini, kuru no iespējām izvēlēties, pieņemot lēmumu.


* Iespēja noņemt dažādas enerģētiskās piesaistes.


* Nekustamā īpašuma enerģētiskā tīrīšana, ja esi tā īpašnieks vai īrnieks.


Šeit netiks norādīts, kā tieši Tev rīkoties un tieši kādus lēmumus pieņemt. Tāpat kā informācija nebūs kategoriska. Brīvā griba, izvēle un rīcība pieder Tev pašam!

Šeit Tu saņemsi atbalstu un papildus izpratni.


Laika līniju dziedināšanas seansi (TLTH) savas pašsajūtas uzlabošanai un dzīves baudīšanai:


* darbam ar dažādiem emocionālajiem stāvokļiem;


* darbam ar dažādiem mentālajiem ierobežojumiem, programmām;


* darbam ar dažādām fiziskajām izpausmēm un slimībām;


* darbam ar karmiskajiem jautājumiem/blokiem;


* darbam ar dzimtu;


* darbam ar attiecībām


Vajadzības gadījumā mēdzu savās konsultācijās apvienot šīs abas metodes, izmantojot arī citas savas iegūtās prasmes.


Pieteikties konsultācijai iespējams šeit:

https://www.dveselesvibracija.lv/konsultacijas


Baudām dzīvi ar atvērtu sirdi un prātu! ✨

113 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page